Seung-min Lee

: 0
ü
ü%
%
%
%
%
1
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
2
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
3
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
4
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

: 4
ü
ü%
%
%
%
%
1
2
50%
0
0%
2
100%
0
0%
0
0%
2
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
3
2
50%
0
0%
0
0%
0
0%
2
100%
4
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

* ó ۽ÿ ڸ ¼ 踦 Ÿ


2020

%
%
12%
+%
-2%
+3%
4%
2
3
4


ְ
2020 ְ

%
%
12%
+%
-2%
+3%
4%
2
3
4


Ϻ

%
%
12%
+%
-2%
+3%
4%
2
3
4
29.8
7.44
50
50
75
0
25
0
2
0
2
0
4


ð뺰

ð
%
%
12%
+%
-2%
+3%
4%
2
3
4
10
31.9
31.9
100
100
100
0
0
0
1
0
0
0
1
11
-19.9
-19.89
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
12
27.7
27.7
100
100
100
0
0
0
1
0
0
0
1
14
-9.9
-9.9
0
0
100
0
100
0
0
0
1
0
1


no. Ͻ 1 2 3 4 Ź
25
2017-10-29 14:34:05
[]Mi-hee Jun: 3900[]Jun-gu Han: 3200[]Seung-min Lee: 100[]Yoon-jeong Cho: -72000 
15
2017-10-29 12:58:58
[]Seung-min Lee: 7700[]Yoon-jeong Cho: -1100[]Se-hyun Park: -3200[]Myeong-han Cho: -34000 
9
2017-10-29 11:56:54
[]Mi-hee Jun: 20500[]Jun-gu Han: 7100[]Seung-min Lee: -9900[]Ji-hyo Seo: -177000 
3
2017-10-29 10:55:18
[]Seung-min Lee: 11900[]Jun-ho Kwak: 4200[]Daniel Moreno: 2500[]Taro Suzuki: -186000